la xong
#

LÁ XÔNG TẮM THẢO DƯỢC MỆ ĐOAN

Lá xông thảo mộc

100% thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên như: Hương nhu, ngải cứu, ngũ sắc, tràm, …