cao chè vằng mệ đoan
#
Cao Chè Vằng loại đặc biệt 500gram
Cao chè lá vằng

Cao Chè Vằng được sản xuất 100% thành phần từ thân cây và lá cây vằng Sẻ được chưng cất trong 3-4 ngày…

#
Cao Chè Vằng hũ 100gram
Cao chè lá vằng

 Cao Chè Vằng được sản xuất 100% thành phần từ thân cây và lá cây vằng Sẻ được chưng cất trong 3-4 ngày, được trưng cất 3-4 ngày, cô đặc thành cao…

#
Trà vằng túi lọc
Cao chè lá vằng

Chè vằng túi lọc sản xuất 100% thành phần từ thân cây và lá cây vằng. Sẽ được phơi khô và đóng vào thành từng túi lọc

#
Cao Chè Vằng 250gram
Cao chè lá vằng

Cao Chè Vằng được sản xuất 100% thành phần từ thân cây và lá cây vằng Sẻ được chưng cất trong 3-4 ngày…

#
Cao Chè Vằng 500gram
Cao chè lá vằng

Cao Chè Vằng được sản xuất 100% thành phần từ thân cây và lá cây vằng Sẻ được chưng cất trong 3-4 ngày…

#
Cao Chè Vằng loại đặc biệt 250gram
Cao chè lá vằng

Cao Chè Vằng được sản xuất 100% thành phần từ thân cây và lá cây vằng Sẻ…