#
Cao Hà Thủ Ô
Cao dược liệu

100% thành phần được chiết suất từ thân và lá cây Hà Thủ Ô, không phụ gia thực phẩm

#
Cao Diệp Hạ Châu (Cao Lá Chó Đẻ)
Cao dược liệu

100% thành phần được chiết suất từ lá và thân cây Chó Đẻ, không có phụ gia thực phẩm

#
Cao Lạc Tiên
Cao dược liệu

100% thành phần được chiết suất từ lá và thân cây Lạc Tiên, không có phụ gia thực phẩm